KristinaMedi

Oy KristinaMedi Ab är ett sjukhus specialiserat i företagshälsovård, allmän- och specialläkarmottagningar samt dagkirurgi.

Våra kunder är både privatpersoner, företag, samfund, kommuner och försäkringsbolag.

Sjukhusverksamheten bedrivs vid Bottenhavets sjukhus i Kristinestad. Vi har tillgång till 4 operationssalar. I uppvakningen finns 6 bäddplatser.

Våra läkare förfogar över 5 undersökningsrum. Gastro- och endoskopierna utförs i därtill reserverade separata utrymmen.

Sjukhusets tidsbokning vardagar kl. 9-16:
tel. 06-357 8700

Företagshälsovården vardagar kl. 8-16:
Kaskö, Kauhajoki, K:stad, Närpes, Östermark
tel. 040-357 8737

Välkommen!

Kontaktuppgifter &
Körbeskrivning

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

tel  +358-(0)6-357 8700
fax +358-(0)6-357 8735    

info@kristinamedi.fi

Visa på Google Maps

Samarbetspartners

Lääkäriasema ILO
If
Lokaltapiola
Mela
Pohjola
Folksam